Informacije sadržane na https://kitchentable4.com samo su u svrhu općeg informiranja. Informacije pruža https://kitchentable4.com i iako nastojimo održavati informacije ažurnima i točnima, ne dajemo nikakva jamstva bilo koje vrste, izričita ili podrazumijevana, o potpunosti, točnosti, pouzdanosti, prikladnosti ili dostupnost s obzirom na https://kitchentable4.com ili informacije, proizvode, usluge ili povezane grafike sadržane na https://kitchentable4.com za bilo koju svrhu. Svako oslanjanje na takve informacije stoga je isključivo na vlastitu odgovornost.

Ni u kojem slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu uključujući, bez ograničenja, neizravni ili posljedični gubitak ili štetu, ili bilo kakav gubitak ili štetu proizašlu iz gubitka podataka ili dobiti koji proizlaze iz ili u vezi s korištenjem https-a: //kitchentable4.com .

Preko https://kitchentable4.com možete se povezati s drugim web stranicama koje nisu pod kontrolom https://kitchentable4.com. Nemamo kontrolu nad prirodom, sadržajem i dostupnošću tih stranica. Uključivanje bilo kakvih poveznica ne znači nužno preporuku niti podržavanje stavova izraženih u njima.

Ulažu se svi napori da https://kitchentable4.com nesmetano radi. Međutim, https://kitchentable4.com ne preuzima nikakvu odgovornost i neće biti odgovoran za to što je https://kitchentable4.com privremeno nedostupan zbog tehničkih problema izvan naše kontrole.


Zadnje ažuriranje: 5. svibnja 2024